Muqaddimah

bintang2-gerak.gif

السّلام عليكم ورحمة الله وبركا ته

Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala, kami memuji-Nya, memohon pertolongan, memohon maghfirah hanya kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dari kejahatan-kejahatan hawa nafsu kami dan keburukan-keburukan amalan kami.

Dan barangsiapa yang diberi hidayah oleh Alloh Subhanahu wa Ta’ala maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, serta barangsiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala maka tidak ada pula yang dapat menunjukinya.

Kami bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wa Sallam itu adalah seorang hamba dan Rasul-Nya. Semoga Allah ‘Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan shalawat serta salam kepada beliau, keluarga, dan para shahabatnya serta umatnya yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat.

Amma Ba’du :

Alhamdulillah dengan kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta’ala semata kami dapat menampilkan atsary.wordpress.com. Sebuah blog sederhana yang merupakan perpustakaan pribadi sekaligus berusaha turut andil menyebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jama’ah di bumi Allah Subhanahu wa Ta’ala ini.

Kemudian apa-apa yang ada dalam blog ini jika benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan apabila itu suatu kesalahan, maka itu berasal dari diri kami sendiri dan dari syaitan; dan Allah Subhanahu wa Ta’ala serta Rasul-Nya berlepas diri darinya. Dan apabila ada artikel yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah maka kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan pembaca sekalian, dan kami ruju’ kepada kebenaran, baik selama kami hidup maupun kami telah meninggal.

Diperbolehkan untuk mengutip sebagian artikel di blog ini dengan syarat :

  1. bukan untuk tujuan komersial,
  2. artikel dikutip utuh tanpa ada penambahan atau pengurangan (untuk menjaga amanah ilmiah),
  3. setiap artikel harus menyebutkan sumbernya (atsary.wordpress.com) dan penulisnya.

Kami berharap semoga amalan ini ternilai sebagai amal shalih yang hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta’ala semata dan semoga dapat memberikan faedah berharga dan manfaat yang berlipat kepada diri kami pribadi dan juga kepada segenap saudara kami kaum muslimin di manapun mereka berada.

Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala jualah kami memohon ampunan, berharap pahala dan berlindung dari siksa-Nya. Dan akhir do’a kami adalah “Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin.”

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركا ته

بارك الله فيكم

Hamba yang sangat faqir akan rahmat dan ampunan Rabb-nya

Admin atsary.wordpress.com

(Abu Abdillah Mahmud Salatiga)

Semoga Allah Ta’ala mengampuni dirinya, orang tuanya, dan segenap kaum muslimin

bintang2-gerak.gif

Iklan
%d blogger menyukai ini: