Beranda > Akhlaq, Permata Salaf > Medan Perlombaan

Medan Perlombaan

17 Desember 2007

bismilah.jpg

Medan Perlombaan

Majalah Asy-Syariah

Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullahu berkata :

“Wahai anak Adam, jika engkau melihat manusia berada dalam kebaikan maka berlombalah dengan mereka. Dan apabila engkau melihat mereka dalam kebinasaan, tinggalkanlah mereka beserta apa yang telah mereka pilih bagi diri-diri mereka sendiri. Sungguh, telah kita saksikan kaum demi kaum yang lebih mengutamakan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Akhirnya mereka menjadi hina, binasa, dan tercela.”

Beliau rahimahullahu juga berkata :

“Sesungguhnya kaum mukminin adalah saksi-saksi Allah ‘Azza wa Jalla di muka bumi. Mereka menimbang amal perbuatan bani Adam dengan Kitabullah. Barangsiapa yang sesuai dengan Kitabullah maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa Ta’ala karenanya. Dan apa saja yang bertentangan dengan Kitabullah, mereka pun mengetahui bahwa hal itu menyelisihi Kitabullah. Dengan Al-Qur’an pula mereka mengetahui kesesatan orang-orang yang menyimpang dari al-haq.”

Beliau rahimahullahu juga berkata :

“Barangsiapa menyaingimu dalam perkara agama, maka saingilah ia (dengan penuh semangat). Dan barangsiapa yang menyaingimu dalam perkara dunia, maka lemparkanlah dunia itu pada tempat penyembelihannya (tenggorokannya, pen.). Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka berlombalah dengan mereka dalam urusan akhirat. Sesungguhnya dunia mereka akan sirna dan akhirat akan tetap kekal selamanya.”

(Mawa’izh Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri, hal. 46-48)

Sumber : Majalah Asy-Syariah Vol. III/No. 36/1428 H/2007 Hal. 1

 

Iklan
Kategori:Akhlaq, Permata Salaf
%d blogger menyukai ini: